Advokattjenester – Tvisteløsning

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser. Vår bistand omfatter alle typer saker for ordinære domstoler, for voldgiftsdomstoler, og for klageorganer. Vi bistår også våre klienter i forhandlinger og i rettslig og utenomrettslig mekling. Våre advokater er faglig sterke, med god forretningsmessig forståelse og oppnår regelmessig gode resultater for våre klienter.

Tvister for domstolene
Rime har god erfaring fra en rekke typer av saker, slik som tvister knyttet til ulike former for kontrakter, selskapsrettslige forhold, erstatningskrav, og konkurssaker.

Hver klient og sak håndteres får en dedikert advokat, og den advokaten som tar ansvar for saken skal vurdere og informere klienten om hvordan advokaten mener saken står, og på bakgrunn av dette legges en strategi for videre håndtering av saken til klientens beste.

Voldgift
I noen tilfeller skal saken føres for voldgiftsdomstoler, enten som følge av bestemmelser i kontrakt eller som følge av at partene ønsker det. En voldgiftsdomstol er i prinsippet en domstol oppnevnt av partene i henhold til voldgiftsloven. En fordel med voldgift er at forhandlingene og resultatet i dommen kan holdes konfidensielt, noe som ofte er å foretrekke i kommersielle forhold. Rime har god erfaring i å føre saker for voldgiftsdomstoler.

Kontakt:
Advokat Harald Sætermo
E-post: has@rime.no
Telefon: +47 90650410