Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 17.04.2020 frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020). Loven vil midlertidig erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling, og innebærer en omfattende endring av gjeldende regler. Les vår artikkel om rekonstruksjonsloven her: https://finansjuridisk.no/artikler/rekonstruksjonsloven/Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat