Category Archives: Nyhetsbrev

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relativt enkle maler for vedtekter. Lovens standardløsninger vil da gjelde. Men det er ikke sikkert disse løsningene er de som passer best til selskapet som stiftes. Nedenfor har vi sett på noen forhold som bør vurderes tatt inn i vedtektene. 1. Bør det være flere aksjeklasser? Loven har som

Read More

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets og aksjonærenes interesser. Dersom et styremedlem heller prioriterer egne eller andre selskapsfremmede hensyn i styrerommet, bryter styremedlemmet med de plikter det er pålagt og medlemmet kan komme i ansvar. I noen situasjoner anses risikoen for at styremedlemmet tar slike utenforliggende hensyn så stor, at styremedlemmet ikke engang

Read More