Transaksjoner og selskapsrett er kjernen i det forretningsjuridiske området hos Rime

Read More

 

Rime er et av Norges fremste advokatfirma innen konkurs

Read More

 

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser

Read More

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

De fleste er godt kjent med foreldelsesreglene og at en måte å avbryte disse er å sende inn en forliksklage. Det eksisterer også en rekke søksmålsfrister, det vil si særskilte frister for å ta ut søksmål som fremgår av spesiallovene og som kommer i tillegg til foreldelsesfristene. Eksempelvis inneholder både aksjeloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven søksmålsfrister.

Read More