Tag Archives: avtaleloven

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Mange kan læresetningen om at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Læresetningen har sin juridiske og historiske forankring i den tilårskomne loven Christian Den Femtis Norske Lov av 1687 5-1-1. Som et akademisk utgangspunkt fungerer den også i dag, men i den praktiske verden er nok utgangspunktet at en muntlig avtale ikke er like

Read More