Tag Archives: endringsordre

Prisjustering i kontrakter

Forutsetningene for prisingen i en kontrakt kan ofte endre seg underveis i kontraktens liv, og det kan oppstå behov for prisjusteringsmekanismer. På de ulike kommersielle kontraktsområdene har det utviklet tradisjoner som ivaretar prisjustering. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av dem. Vi forutsetter her at det er fastsatt en pris som deretter

Read More