Tag Archives: gjeldsemisjon

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Aksjekapitalen kan ikke bare økes ved kontantinnskudd, tradisjonelt tingsinnskudd eller ved fondsemisjon. En konvertering av fordring på selskapet til aksjekapital kan være gunstig både for aksjeselskapet og fordringshaveren. Hvorfor konvertere gjeld til aksjekapital? Det kan være flere grunner til at konvertering av gjeld til aksjekapital fremstår som attraktivt: En konvertering av gjeld reduserer naturligvis den

Read More