Tag Archives: norsk filial av utenlandsk selskap

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må man ha partsevne – evne til å være part i en rettssak. Fysiske personer, stat, kommuner og selskap har eksempelvis partsevne. Men NUF’er kan som et utgangspunkt ikke være part i en sak for norske domstoler. NUF er en forkortelse for «norskregistrert utenlandsk foretak» eller

Read More