Tag Archives: tag-along

Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along)

Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonærer og selskapet kan være attraktivt for salg til én ny eier, er aksjonærene ofte tjent med å avtale at det skal gjelde en medsalgsrett og/eller en medsalgsplikt. Hva er medsalgsrett og medsalgsplikt? Medsalgsrett og medsalgsplikt har det til felles at retten/plikten inntrer når en aksjonær (eller flere aksjonærer)

Read More