Advokattjenester - Restrukturering & insolvens

Rime er et av Norges fremste advokatfirma innen konkurs og restrukturering. Firmaets historie startet tilbake på 60-tallet som et av de første firmaene i Norge som påtok seg håndtering av komplekse og store konkursbo. I dag er vi et av de firmaer som håndterer flest konkursbo i Norge, herunder både komplekse bo og bo som krever en tverrfaglig tilnærming. Det gir oss en unik kompetanse til å bistå i forhold til restruktureringsoppdrag, kreditorrepresentasjon og annen rådgivning knyttet til insolvens og konkursrett.

Vi bistår blant annet med:

Bobestyrelse
Rimes oppdrag som bobestyrere og den erfaring vi har innenfor bobestyrelse er en viktig del av firmaets virksomhet. Nærmere 50 års erfaring i håndtering av både enkle og komplekse konkursbo, har gitt firmaet en unik erfaring og kompetanse. Vi har også bygget opp velfungerende kontorstøttefunksjoner for å håndtere de administrative sider av konkursbo, og vi står godt rustet til å håndtere store som små bo.

Kreditorrepresentasjon
Rimes bistand til banker, kontraktsmotparter og andre kreditorer er gjerne knyttet til strategisk rådgivning i komplekse misligholdssaker. Vi bistår i den forbindelse med arrest av formuesgjenstander, inndrivelse av panterettigheter og andre sikkerhetsretter, evaluering av lovmessigheten av tidligere transaksjoner, kreditorrepresentasjon i forhandlinger og håndtering av konflikter med andre kreditorer og låntakere.

Restruktureringer
Rimes bakgrunnen som et av Norges fremste konkursfirma har gitt oss et unikt utgangspunkt for å rådgi klienter i forbindelse med insolvenssituasjoner, enten det er til selskap med finansielle utfordringer eller til kreditorer og andre som blir berørt av situasjonen. Vi gjennomfører gjeldsforhandlinger etter konkursloven og vi bistår med å få til løsninger i form av ”stand still avtaler”, refinansieringer og moratorium/akkorder. Vi bistår også med å forhandle frem og implementere større avtalebaserte restruktureringsløsninger, og i den grad det er påkrevet trekker vi på kompetanse fra andre av firmaets advokater eller fra vårt gode kontaktnett av eksterne samarbeidspartnere.

Rådgivning til styre og ledelse
Vi har også god erfaring med å rådgi styre og ledelse i bedrifter i krise eller med økonomiske problemer vedrørende hvordan virksomheten kan og bør gå frem.

Kontakt:
Advokat Harald Sætermo
E-post: has@rime.no
Telefon: +47 90650410