05.03.2023

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Ved innstilling i forliksrådet løper det ikke en e…

Les mer
05.03.2023

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppl…

Les mer
05.03.2023

Arrest og midlertidig forføyning med samtidig pådømmelse av hovedkrav – hurtigprosess i norske domstoler

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med…

Les mer
05.03.2023

Hva er saklig grunn for å nekte samtykke til aksjeerverv?

Aksjeloven av 1997 krever som et utgangspunkt styr…

Les mer
05.03.2023

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

I henhold til aksjelovene § 3-4 skal et aksjeselsk…

Les mer
05.03.2023

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Mange kan læresetningen om at muntlige avtaler er …

Les mer
05.03.2023

Antesipert mislighold - forventet mislighold

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at det må …

Les mer
05.03.2023

Passivitet - tap av rettigheter og krav ved passivitet

Det finnes en rekke lovregler og rettslige prinsip…

Les mer
04.03.2023

Direkte tvangsinndrivelse av ubetalt faktura (uimotsagt pengekrav)

Som kreditor kan den ordinære inndrivelsesprosesse…

Les mer
04.03.2023

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relati…

Les mer
04.03.2023

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
04.03.2023

Kjøp og salg av aksjer, selskap og virksomhet - objektive vs subjektive garantier

Transaksjonsavtaler knyttet til salg av selskap el…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: