03.03.2023

Fusjon av aksjeselskap

Med fusjon menes en sammenslåing av selskap. Fokus…

Les mer
03.03.2023

Hva er en intensjonsavtale?

En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller f…

Les mer
03.03.2023

Insolvent kontraktsmotpart – hva kan du gjøre?

De fleste bedrifter vil oppleve at en kontraktsmot…

Les mer
03.03.2023

Midlertidig sikring av pengekrav - Arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til…

Les mer
09.02.2023

Åpenhetsloven 2023

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer
03.04.2020

Kontantstøtte for bedrifter - kompensasjonsordningen

Regjeringen har lagt frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Det legges opp til en detaljert regulering gjennom senere forskrift, men hovedtrekken…

Les mer
16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 17.04.2020 frem forslag til en ny r…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: