Våre advokattjenester

Vi tilbyr profesjonell rådgivning til både bedrifter og private. Les mer om våre tjenester på rime.no

Arbeidsliv

Den enkleste måten å unngå problemer i arbeidsforhold på er å inngå ryddige avtaler og overholde regelverket. Det er likevel slik at det av og til kan bli uenighet eller behov for omorganisering. I begge tilfeller kan vi hjelpe.

Bank og finans

Bank- og finansbransjen kjennetegnes av svært omfattede internasjonal og nasjonal regulering, og at næringen håndterer store verdier.

Fast eiendom

Innenfor fast eiendom er vår styrke håndtering av fast eiendomstransaksjoner, utleie av næringslokaler, samt føring av tvistesaker knyttet til fast eiendom.

Idrett og foreningsliv

Vi har i over 20 år bistått organisasjoner innen idrett og sivilsamfunn med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Dette omfatter tvisteløsning, foreningsrett og generelle juridiske problemstillinger.

Restrukturering og insolvens

Næringsdrift medfører alltid risiko for uønsket tap og krise, også i sunne og levedyktige bedrifter. Risiko er derfor ikke i seg selv et problem. Problemet oppstår dersom risikoen er uventet og overstiger løsningsmulighetene, eventuelt fordi bedriften ikke i tide håndterer krisen.

Selskapsrett

Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten

Transaksjoner

Vår bistand innenfor transaksjonsjussen tar for seg oppkjøp og salg av selskap og virksomhet, fusjoner, fisjoner, samt å gjennomføre andre strukturelle endringer i selskap eller konserner.

Tvisteløsning

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser.