Om Forretningsjuridisk Tidsskrift

Forretningsjuridisk Tidsskrift er en publikasjon fra Rime Advokatfirma DA. Vi arbeider mye med forretningsjuridiske spørsmål, og opplever at stadig mer kompliserte og omfattende reguleringer er vanskelige å håndtere for næringslivet. I denne publikasjonen har vi samlet artikler om tema vi mener er praktisk viktige, det være seg innføringer, oppdateringer på dagsaktuelle tema, eller enkle tips. Artiklene retter seg mot ikke-jurister, og vi har ønsket at det vi skriver skal være praktisk vinklet. Vårt ønske er videre at artiklene kan være til nytte for de som blir berørt av eller har interesse for regelverket.

Generelle artikler slik som de vi publiserer i tidsskriftet kan imidlertid aldri være eller erstatte juridisk rådgivning, og det kan være at informasjon publisert her ikke kommer til anvendelse i en konkret faktisk eller juridisk situasjon. Trenger du juridisk rådgivning, anbefaler vi at du tar kontakt med forfatterne av artiklene for videre bistand.