Om Rime Advokatfirma DA

50 års historie
Rime Advokatfirma DA har sin opprinnelse i 1964 da Høyesterettsadvokat Finn Rime etablerte egen praksis i Oslo. Siden den gang har vi vært en tydelig og respektert aktør i advokatkretser. I dag er vi en moderne kunnskapsbedrift som leverer førsteklasses juridiske tjenester til næringslivet. Historien vår representerer likevel en betydelig erfaring med norsk næringsliv, en erfaring vi bygger videre på i dag i vårt arbeid for å løse klientens utfordringer på best mulig måte. Vår tradisjon gjenspeiles også i vår firmakultur, med fokus på faglig dyktighet, skikkelighet og å sette klientens interesser i fokus.

Norges største på konkurs
Vi har alltid hatt en sterk posisjon innen håndtering av konkursbo. I 2013 mottok og håndterte vi ca 140 nye konkurs- og eller tvangsavviklingsbo. Med det er vi sannsynligvis det advokatfirmaet i Norge som håndterer flest konkursbo.

LAW – Rime eksklusivt norsk medlem
Lawyers Associated Worldwide (LAW) er et verdensomspennende nettverk av uavhengige advokatfirmaer. LAW har over 100 medlemsfirmaer lokalisert i over 180 hovedsteder og sentrale byer i nærmere 60 land. LAW representerer en global ressurs på over 3500 individuelle advokater. Rime er tatt opp som eksklusivt norsk medlem i LAW, og gjennom LAW kan vi raskt og kostnadseffektivt tilby førsteklasses juridisk bistand i alle viktige land og sentrale byer.

Forretningsjus – bredde og spisskompetanse
Vi har en erfaren partnergruppe og flinke ansatte advokater. Hver advokat har sin spisskompetanse og spesialisering. Til sammen dekker vår kompetanse de sentrale forretningsjuridiske områder. I tillegg har vi gode forbindelser på områder og fagfelt som vi ikke selv betjener.

Klienter som er ledende i sin bransje
Vi er stolte av å være valgt som samarbeidspartner av bedrifter som selv er ledende innenfor sin bransje, både i Norge og internasjonalt. Flere av disse relasjonene strekker seg mange år tilbake. Vi tar det som en bekreftelse på at våre tjenester svarer til forventningene og at klientene hegner om relasjonen.

Sterk omsetningsvekst
Vårt firma preges av sterk vekst. Fra 2008 til 2013 har vi mer enn doblet vår omsetning.