Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

De fleste er godt kjent med foreldelsesreglene og at en måte å avbryte disse er å sende inn en forliksklage etter først å ha sendt et søksmålsvarsel. Men det eksisterer også en rekke søksmålsfrister, det vil si særskilte frister for å ta ut søksmål som fremgår av spesiallovene og som kommer i tillegg til foreldelsesfristene. Eksempelvis inneholder både aksjeloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven søksmålsfrister.

Også søksmålsfristene avbrytes av forliksklage jf. tvisteloven § 18-3, men dersom forliksrådet innstiller behandlingen hvis det ikke kommer til forlik er det grunn til å være oppmerksom. Tidligere var det slik at søksmålsfristen ble ansett avbrutt i ett år fra innstillingen fra forliksrådet. Dette er tilsvarende den løsning som gjaldt og fremdeles gjelder for foreldelsesfrister. Høyesterett har imidlertid slått fast i en kjennelse at det for søksmålsfristene ikke løper en ett års frist etter innstilling fra forliksrådet. Dette bør ikke bare tas i betraktning i forhold til lovbestemte søksmålsfrister, men også om det er søksmålsfrister i kontrakter e l utferdiget mellom partene.

Vi minner også på om at dersom et søksmål avvises eller på annen måte ender uten dom, så kan den fristavbrytende effekten av søksmålet bortfalle helt. I visse tilfeller kan man reparere en slik avvisning el. ved å reise nytt søksmål innen nærmere angitte frister.

 

***

Står du i en tvisteprosess?

Rime har erfarne advokater som kan håndtere den for deg. Hos oss får du og bedriften din bistand som omfatter alle typer tvistesaker for ordinære domstoler, voldgiftsdomstoler og klageorganer. I tillegg bistår vi deg i forhandlinger, og i rettslig og utenrettslig mekling.

Advokatene våre er faglig sterke når det gjelder tvisteløsning, og med god forretningsmessig forståelse oppnår vi regelmessig gode resultater for kundene våre – vi vil gjerne oppnå gode resultater for deg også.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat